خدمات مالی

از آنجا که ارائه تسهیلات مالی توسط بانکها و سایر موسسات مالی پاسخگوی نیاز مشتریان ماشین آلات سنگین نبوده و بعضاً اخذ اینگونه اعتبارات توسط مشتریان هپکو با مشکلات و موانع متعدد روبرو بوده است، شرکت هپکو در سال 1384 و با دو هدف اصلی یعنی ایجاد تسهیلات اعتباری آسان برای مشتریان خود و همچنین توسعه فروش، اقدام به تأسیس شرکت لیزینگ ماشین آلات سنگین ایرانیان با سرمایه اولیه یکصد میلیارد ریال نموده است.
مزایای تأمین مالی مشتریان توسط لیزینگ هپکو عبارتند از:

  • سرعت در ارزیابی اعتباری مشتریان
  • تأمین اعتبار مالی ارزانتر نسبت به سایر اعتباردهندگان
  • تعامل سازنده با مشتریان در زمان عقد قرارداد، در طول مدت قرارداد و بعد از اتمام قرارداد

شرکت لیزینگ ماشین آلات سنگین ایرانیان

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0