مشتریان هپکو

هپکو مشتری‌گرایی، تعیین و تأمین خواسته‌های مشتریان، مدیریت و توسعه ارتباطات با مشتریان و نهایتاً افزایش سطح رضایت مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده، به نحوی که ایجاد ارتباط نظام‌مند با مشتریان در خط مشی کیفیت شرکت درج گردیده است. هپکو با وجود داشتن شرکای تجاری توانمند و همچنین تکیه بر دانش مهندسی خود توانسته است به خوبی نقش مهمی را در پروژه‌های ملی از خود به یادگار گذارد.
برخی از مشتریان عمده هپکو عبارتند از:

  • وزارت راه و شهرسازی
  • وزارت کشاورزی
  • سازمان شهرداریها و همیاریها
  • شرکتهای توسعه نیشکر
  • وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، دفاع و ...
  • شرکت‌های معدنی و معدن‌داران
  • پیمانکاران مختلف مانند کیسون، پرلیت، استراتوس، دنا رهساز، مبین، راهسازی ایران، شالوده و ...

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0