::. ماموریت
شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو ) با موقعیتی منحصر به فرد در ایران و خاورمیانه بمنظور ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ذینفعان ، ساخت تولید - توزیع و پشتیبانی ماشین آلات راهسازی ، معدنی ، کشاورزی  را با بهره گیری از منابع مدیریتی و انسانی کار آمد و متبحر ، ماشین آلات و تجهیزات مدرن و تکنولوژی به بر عهده دارد و از این طریق نقش مهمی را در اجرای پروژه های زیر بنایی  ایفاء می نماید .

::. هدف بنیادی
مشارکت در ایجاد و توسعه ساخت ها و زیر ساخت های اقتصادی

::. چشم انداز
داشتن بالاترین سهم بازار ایران در تمام زمینه های فعالیت و حضور در بازار های هدف در خارج از ایران

::. ارزشهای بنیادین
شفافیت و ارائه اطلاعات واقعی به ذینفعان
رعایت و صیانت متوازن کلی ذینفعان


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0