شركت مهندسي و قطعات ماشين آلات راهسازي ايران

تاريخچه:

شركت مهندسي و قطعات ماشين آلات راهسازي ايران در سال 1372 با هدف تامين و تدارک قطعات و مجموعه های مورد نياز شرکت توليد تجهيزات سنگين(هپکو )برای خلق زنجيره ای از تامين کنندگان قطعات در جهت تو سعه صنعت داخلی تاسيس گرديد که در اين راستا توانسته است با استفاده از توانمنديهای صنايع داخلی و ظرفيتهای بالقوه موجود در صنعت به موفقيتهای چشمگيری در زمينه طراحی – نمونه سازی – ساخت ومونتاز قطعات و مجموعه های ، ماشين آلات راهسازی – کشاورزی و معدنی نائل گردد.

چشم انداز:

طراحي ، توليد و تامين قطعات و مجموعه هاي مورد نياز ماشين آلات سنگين راهسازي ، كشاورزي و معدني با ايجاد توسعه شبكه زنجير تامين توانمند در کلاس جهانی .

مأموريت:

شركت مهندسي و قطعات ماشين‌آلات راهسازي ايران به عنوان پيشرو در طراحي و مهندسي ، توليد و تامين قطعات و مجموعه هاي ماشين آلات راهسازي، كشاورزي و معدني در جهت رقابت پذيري در سطح منطقه را با حضور در بازار هاي هدف صادراتي ، ماموريت اصلي خود ميداند.

ارزش های سازمانی

 • صداقت و كمال جويي
 • خلاقيت و نوآوری
 • رشد و توسعه ظرفيتهای مديريتی
 • بالندگی توانايی های فردی و گروهی
 • کارآفرينی و اثر بخشی
 • دانايي ،‌اعتقاد و اجرا صحيح .
 • مسئوليت اجتماعي
 • مشاركت و مسئوليت پذيری

اهداف سازمان

تقويت وتعميق عمليات ساخت در داخل كشور در جهت تامين و تداركات قطعات و مجموعه ها و محصولات مورد نياز ماشين آلات سنگين

ارتقاء توان مهندسي ساخت قطعات:

 • رشد و شكوفايي: تضمين رشد بلند مدت با توسعه نظام مديريت ، افزايش سهم بازار از طريق طراحي و توليد قطعات و مجموعه هاي ماشين آلات راهسازي ، كشاورزي و معدني
 • منابع انساني: شكوفايي و افزايش بهره وري كاركنان از طريق ارتقاء سطح علمي، فني و رضايت مندي آنها
 • كيفيت: ارتقاء كيفيت محصولات از طريق ايجاد نظام جامع مديريت كيفيت براي حضور در فهرست تامين كنندگان برتر
 • اطلاعات: دست يابي به اطلاعات صحيح ، كارا و به موقع براي تامين نياز سريع مشتريان با به كارگيري كارآمدترين فن آوري و ارتباطات.
 • تغییر: تغيير نگرش به چرخه تامين از ديدگاه تبديل تامين كننده به شريك تجاري

استراتژی

 • مشاركت در نوسازي سازمان با رويكرد دستيابي به توان رقابتي در عرصه بين المللي.
 • ارتقاء سطح فني و تكنولوژي دانش طراحي و ساخت قطعات و زيرمجموعه ها در تامين كنندگان به منظور افزايش كمي و كيفي توليدات و كاهش هزينه ها.
 • استقرار مديريت زنجيره تامينSCM مبتني بر اطلاعات و ارتباطات صحيح.
 • توسعه نظام مديريت و منابع انساني.
 • مديريت منابع مالي در زنجيره تامين.
 • مديريت ارتباط با مشتري.

ورود به سایت شرکت


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0