عمومي

   

  واحد

  General

  توان مورد نیاز برای کشش

    ≥ 150 hp

  HP Required

  عرض دستگاه

    3300
  mm

  Width

  عرض برش

    3000
    mm

  Cutting width

  طول دستگاه
    6700 mm

  Length

  ارتفاع  مخزن

    1800  mm

  Body height

  ظرفیت

    3.5   m3

  Capacity

  وزن

  4500 Kg

  Weight 

  تعداد  تایر ها

    2  

  Quantity of  wheels

  لیزر مجهز به کنترل لیزری عمق برش     laser
   

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0