جمعه, 4 تير 1400

جک سازی

ساخت انواع جكهاي هيدروليكي

ساخت انواع شير آلات هيدروليكي

چكش هيدروليكي سنگ شكن

انواع فيلتر روغن و هوا

طراحي ، تحليل مدارها و سازه هاي هيدرو ليكي

تست فشارهيدروليكارائه خدمات مهندسی تست هيدروليكي شامل:

1-   تست نشتي انواع جك هاي هيدروليكي سبك و سنگين

2- تست انواع جكها و شير هاي هيدروليكي تا 400 بار فشار

3– ظرفيت پمپ 75 سي سي – دبي پمپ 112 ليتر بر دقيقهDOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0